Wszystkie oferty pracy za granicą w jednym miejscu!

Aby zamieścić ofertę pracy, Zaloguj albo Utwórz nowe konto

Porady dla wyjeżdżających do pracy za granicę

Wysłany: gru 20

praca-za-granica

Wiele osób wyjeżdżających do pracy za granicą doświadcza szoku kulturowego i napotyka na różne problemy. Dlatego jeszcze przed wyjazdem trzeba przygotować się nie tylko fizycznie, ale również moralnie. Oto kilka wskazówek, aby wyjazd zarobkowy do innego kraju przysporzył jak najmniej stresów.

• Przede wszystkim należy zapoznać się z kulturą i stylem życia. Byłoby dobrze przed wyjazdem do stałej pracy i mieszkania w obcym kraju, odwiedzić go wcześniej i to nie tylko jako turysta, ale zwykły mieszkaniec. Mógłby to być np. pobyt u znajomego lub na własną rękę. Pozwoliłoby to zorientować się w zasadach wynajmu mieszkania, otoczeniu handlowym, produktach dostępnych w sklepach, zasadach kontaktu z miejscowymi, itp. Taka próba codziennego życia byłaby najlepszą wskazówką co do przyszłego życia w danym miejscu, ponieważ wysoki odsetek osób powraca z zagranicy właśnie z powodu zbyt dużej różnicy kulturowej.

• Dobrze jest przeprowadzić wywiad wśród znajomych, którzy mieli doświadczenia związane z mieszkaniem i pracą w danym kraju. Jeśli nie zna się nikogo takiego osobiście, można skorzystać z różnych forów internetowych i tam czytać opinie i omawiać wątpliwości oraz istotne kwestie.

• Przed wyjazdem do obcego kraju, konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi tam najważniejszymi przepisami prawa, z postawą miejscowej ludności wobec imigrantów, dowiedzieć się jaki jest status społeczny imigrantów – jakie mają ustawowe prawa i obowiązki, aby wiedzieć, jak legalnie pozostawać w danym państwie i potem ewentualnie zostać jego obywatelem.

• Jeśli planuje się pobyt na dłuższy okres czasu, a nawet na stałe , to odpowiednio wcześniej należy zainteresować się procedurą przyznawania obywatelstwa. Po wielu latach zamieszkiwania w obcym kraju, istnieje potrzeba, aby stać się pełnoprawnym jego obywatelem.

• Ważne jest, aby rozumieć, jak działa lokalny system opieki zdrowotnej, czy ubezpieczenie zdrowotne jest prywatne, czy finansowane przez państwo z opłacanych przez obywateli podatków. Zawsze można wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wyjazd za granicę, aby w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, zapewnić sobie wsparcie finansowe.

• Jedną z najważniejszych rzeczy jest posiadanie środków finansowych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Wyjeżdżając do pracy za granicą zawsze należy pamiętać o tym, że gwarantowana praca może okazać się tylko tymczasowa i po kilku miesiącach trzeba będzie szukać nowej. Bardzo przydatna jest znajomość cen wynajmu mieszkania i posiadać środki pieniężne na dłuższy okres. Nawiasem mówiąc, często można obniżyć koszty wynajmu, jeśli opłaci się czynsz na co najmniej pół roku z góry. Zdarza się też, że warunkiem wynajmu jest zapłacenie z góry za dłuższy okres czasu.

• Ważne jest, aby mieć legalną pracę, inaczej traci się wiele gwarancji – np. nie liczy się staż pracy, brak jest ubezpieczenia społecznego, prawa do zasiłku itp.

• W momencie zaprzestania zatrudnienia, czy to na skutek zwolnienia czy odejścia z pracy, pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi określone dokumenty, określające osiągnięte przez niego dochody i odprowadzone podatki. Dokumenty te są potrzebne m.in. do odzyskania nadpłaconych podatków, które bardzo często należą się pracującym za granicą. Aby je odzyskać, trzeba złożyć deklarację do określonego urzędu skarbowego. Od danego kraju zależy, jakie dokumenty są do tego niezbędne. Najlepiej jeszcze przed wyjazdem skonsultować się ze specjalistami od zwrotu podatków. W zależności od kraju, podatki można odzyskać od 3 do 6 lat wstecz. Dlatego jeśli pracowało się za granicą w ciągu tego czasu, odzyskanie nadpłaconego wtedy podatku jest możliwe.

To tylko część z tych rzeczy, na które powinny być przygotowane osoby, które chcą pracować za granicą. Trzeba pamiętać, że życie w kraju lepiej rozwiniętym, to nie tylko wyższe wynagrodzenie, ale i wyższe koszty życia.