Spradź swój email, wiadomość potwierdzenia rejestracji została wysłana
Praca za granicą poprzez agencję cz.2
Wróć

Umowa z agencją może być bardzo długa, ale zawsze należy ją całą przeczytać bardzo uważnie. Powinna ona zawierać wszystkie wyżej wymienione, zgodne z ustawą informacje. Jeśli ich nie posiada, jest niezgodna z prawem. Może jednak być tak, że umowa będzie spełniała wszystkie wymogi formalne, ale będzie niekorzystna dla pracownika, dlatego tak ważne jest dokładne jej przeczytanie i zrozumienie, nawet tych fragmentów umieszczonych na końcu drobnym drukiem. Niekorzystne mogą być przykładowo postanowienia, z których wynika, że trzeba wykupić przejazd lub ukończyć kurs nauki języka obcego właśnie u tego pośrednika, a bilet lub kurs kosztuje zdecydowanie więcej niż powinien. W sytuacji, kiedy zainteresowany dostrzeże próby wykorzystania go, powinien podjąć decyzję, czy przystaje na te warunki, czy nie. Nikt nikogo nie zmusza do podpisania takiej umowy. Zawsze można poszukać pośrednika kierującego do praca za granicą na lepszych warunkach.

Jeśli pracodawcą zagranicznym jest agencja pracy tymczasowej, to oferowana praca najprawdopodobniej nie będzie miała charakteru stałego i może nie być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy. Będzie ona uzależniona od ilości zleceń otrzymywanych od pracodawców, z którymi agencja ma kontakty. Wówczas koszty związane z zakwaterowaniem i utrzymaniem mogą pochłonąć, a nawet przekroczyć otrzymywane wynagrodzenie.

Ponadto przed zawarciem umowy z agencją należy bardzo dobrze zorientować się co do oferowanej pracy. Pozwoli to uniknąć często niemiłych niespodzianek, kiedy to np. przyjdzie wykonywać praca za granicą ponad siły, np. na polu, w ciężkich warunkach atmosferycznych.

Opłaty na rzecz agencji z tytułu świadczonego pośrednictwa pracy również określa art. 85 ust. 2 pkt 7 w/w ustawy.  Zgodnie z nim dozwolone jest pobieranie opłat tylko z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem danej osoby do praca za granicą, tzn. kosztów poniesionych na: dojazd i powrót osoby kierowanej do pracy, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów. Warunkiem jest tu jednak określenie tych opłat już w umowie zawartej z osobą kierowaną do praca za granicą. Agencje zatrudnienia mogą natomiast pobierać opłaty od pracodawców z tytułu prowadzonej działalności w zakresie pośrednictwa pracy.

Agencja zatrudnienia od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie może pobierać opłat innych niż wyszczególnione w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy. Tak więc od osób kierowanych do praca za granicą nie można pobierać przedpłat, kaucji oraz opłat z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego. Niedozwolone jest także pobieranie opłat rekompensujących koszty: eksploatacyjne, wynagrodzenia pracowników, wynajmu lokalu, wyjazdów (delegacji) pracowników agencji zatrudnienia, rekrutacji, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, druków, reklamy, ogłoszeń prasowych itp.

W sytuacji, gdy warunki pracy lub płacy nie są zgodne z zawartymi w umowie kierującej do praca za granicą, pracownik ma prawo wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia, za pośrednictwem której został skierowany do praca za granicą. W przypadku niewywiązania się agencji z umowy, po powrocie do kraju pracownik może dochodzić swoich praw występując z powództwem cywilnym przeciw agencji przed sądem powszechnym.

Natomiast jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z warunków umowy o pracę, to należy to zgłosić do agencji zatrudnienia. W niektórych państwach pomocy mogą udzielać związki zawodowe, inspekcje albo urzędy pracy. Gdy to nie przynosi rezultatu (ugody z pracodawcą), istnieje w ostateczności możliwość pozwania pracodawcy do sądu właściwego dla danego kraju – jako jedynej instytucji rozstrzygającej spory pomiędzy pracobiorcą i pracodawcą. Najlepiej to zrobić przed powrotem do kraju.

Osoba szukająca pomocy lub informacji za granicą może zgłosić się do polskich placówek dyplomatycznych. Posiadają one strony internetowe, na których można znaleźć ich dane teleadresowe. Można się do nich zwracać z prośbą o pomoc oraz zgłaszać informacje o nieuczciwych pośrednikach lub pracodawcach.

Subskrybuj i otrzymuj nowe ogłoszenia na adres email.
Wybierz kraje, z których chcesz otrzymywać ogłoszenia:
Subskrybuj
Należy wybrać co najmniej jeden kraj
Dziękujemy! Twój adres email został dodany do naszej bazy danych.
@ pracazagranicaodzaraz.pl 2014-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone             Nowości - artykuły  |   Zasady i polityka prywatności  |   Kontakt

Praca za granicą - legalne oferty pracy za granicą, gdzie można znaleźć wiarygodne ogłoszenia. Stworzyliśmy ten portal z myślą o wszystkich osobach planujących wyjechać, jak i tych, którzy już przebywają poza granicami naszego kraju. Codziennie zamieszczamy ogłoszenia od renomowanych agencji zatrudnienia oraz firm z całego świata. Wierzymy, że oferty pracy zamieszczone na naszym portalu pozwolą Ci szybko znaleźć odpowiednią ofertę.

W celu ubiegania się o pracę proszę uzupełnić formularz kontaktowy znajdujący się pod opisem stanowiska pracy. Wszystkie aplikację są wysyłane do firmy, która zamieściła ogłoszenie