Spradź swój email, wiadomość potwierdzenia rejestracji została wysłana
Praca za granicą poprzez agencję cz.3
Wróć

Agencje pracy tymczasowej mogą zatrudniać pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz – w szczególnych przypadkach – umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia lub umowy o dzieło).

Trzeba wiedzieć, że kiedy zawiera się z agencją pracy tymczasowej umowę cywilnoprawną, to nie podlega się wtedy ochronie przewidzianej dla stosunku pracy. Dlatego wszelkie uprawnienia powinny zostać dokładnie zapisane w umowie cywilnoprawnej.

Agencje pracy tymczasowej mogą delegować własnych pracowników do świadczenia tymczasowej praca za granicą w krajach Unii Europejskiej. Wtedy należy sprawdzić, jakie przepisy dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych obowiązują w danym kraju. Zasada jest taka, że wobec pracownika zawsze będzie obowiązywała korzystniejsza regulacja. W przypadku wątpliwości, czy prawa pracownicze są przestrzegane, należy kontaktować się z właściwym okręgowym inspektoratem pracy (www.pip.gov.pl) lub za granicą – z organem odpowiedzialnym za kontrolę przestrzegania prawa pracy.

Jeśli spotka się z nielegalną działalnością agencji zatrudnienia, to fakt ten należy zgłosić Okręgowemu Inspektoratowi Pracy oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy. Jeżeli ma się podejrzenie o popełnieniu przez agencję zatrudnienia przestępstwa, to należy o tym poinformować policję lub prokuraturę.

Za prowadzenie nielegalnego pośrednictwa pracy prawo przewiduje pewne sankcje. Na przykład prowadzenie agencji bez rejestracji podlega karze finansowej min.3000 zł. Taka sam grzywna jest dla tych, co pobierają od osoby, dla której poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dodatkowych opłat, które nie są dozwolone w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku.

Poszukiwanie informacji o agencji zatrudnienia oferującej praca za granicą najlepiej zacząć od sprawdzenia, czy posiada on Certyfikat. W tym celu wystarczy wejść na stronę: www.kraz.praca.gov.pl. Informację tę można też uzyskać telefonicznie w Wojewódzkich Urzędach Pracy. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) można sprawdzić, czy dany pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą i od jak dawna. Ponadto można przeglądać internet, fora itp. w poszukiwaniu opinii osób, które z usług danej agencji korzystały.

Nie należy korzystać z ofert pracy zamieszczanych w prasie, które zawierają tylko numer telefonu oraz ze spotkań z pośrednikiem poza biurem firmy (np. na ulicy czy w kawiarni). Może okazać się, że to tylko próba wyłudzenia pieniędzy, kiedy to po wpłaceniu jakiejś kwoty przeważnie okazuje się, że nie ma ani osoby, ani obiecanej praca za granicą.

Należy pamiętać, że agencja zatrudnienia nie ma prawa do pobierania opłat za „załatwienie” praca za granicą. W przypadku skierowania do praca za granicą dozwolone jest pobieranie opłat jedynie z tytułu poniesionych przez agencję kosztów określonych w ustawie, a o których była mowa wcześniej. Ponadto agencja ma obowiązek zawrzeć pisemną umowę o korzystaniu z jej usług, która pod rygorem nieważności musi regulować wszystkie zagadnienia wymienione przez tę ustawę.

Nie wolno płacić nic „z góry”, bez pokwitowania. Należy wiedzieć, że sam dowód wpłaty na konto pośrednika – oszusta, raczej nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Tak samo nie powinno się płacić przed wyjazdem do praca za granicą za mieszkanie oferowane przez pośrednika. Zwykle bowiem taki kontakt kończy się wraz z pobraniem opłaty.

Jeśli pośrednik zapewnia przejazd lub kurs nauki języka obcego za określoną opłatą, dobrze jest sprawdzić, ile wynoszą te ceny w innych firmach, żeby nie przepłacić.

Ponadto należy wiedzieć, że agencja powinna kierować do pracodawcy, a nie do innego  zagranicznego pośrednika. Pracodawcą tym może jednak być zagraniczna agencja pracy tymczasowej. Zawsze należy sprawdzać, czy dany pośrednik ma umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysyłał już wcześniej ludzi do praca za granicą.

Będąc już w praca za granicą również należy być ostrożnym. Przede wszystkim nie wolno nikomu oddawać swojego paszportu ani innego dokumentu tożsamości. Pracodawcy można dać kopie dokumentów, ale oryginały są tylko do wglądu. Należy przechowywać swoje dokumenty w bezpiecznym miejscu, a także zbierać wszystkie formularze otrzymywane od pracodawcy. Dowody wypłat mogą się okazać niezbędne do zaliczenia stażu pracy czy otrzymania zwrot podatku z zagranicy.

W przypadku, gdy zostanie się oszukanym przez pracodawcę lub gdy będzie on stosował  szantaż, przymus fizyczny lub psychiczny, aby zmusić do wykonywania pracy ponad siły (niewolniczo) lub będzie wykorzystywał seksualnie – należy o tym niezwłocznie poinformować policję!

Wszystkie sprawy sporne z pracodawcą zagranicznym są rozpatrywane zgodnie z prawem danego państwa, przed jego sądem. W razie problemów za granicą, zawsze można zwrócić się o pomoc do polskiego konsulatu. Należy wiedzieć, że praca za granicą nie jest dla wszystkich i przed podjęciem decyzji o emigracji zarobkowej należy się dobrze zastanowić, czy jest to naprawdę konieczne.

Subskrybuj i otrzymuj nowe ogłoszenia na adres email.
Wybierz kraje, z których chcesz otrzymywać ogłoszenia:
Subskrybuj
Należy wybrać co najmniej jeden kraj
Dziękujemy! Twój adres email został dodany do naszej bazy danych.
@ pracazagranicaodzaraz.pl 2014-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone             Nowości - artykuły  |   Zasady i polityka prywatności  |   Kontakt

Praca za granicą - legalne oferty pracy za granicą, gdzie można znaleźć wiarygodne ogłoszenia. Stworzyliśmy ten portal z myślą o wszystkich osobach planujących wyjechać, jak i tych, którzy już przebywają poza granicami naszego kraju. Codziennie zamieszczamy ogłoszenia od renomowanych agencji zatrudnienia oraz firm z całego świata. Wierzymy, że oferty pracy zamieszczone na naszym portalu pozwolą Ci szybko znaleźć odpowiednią ofertę.

W celu ubiegania się o pracę proszę uzupełnić formularz kontaktowy znajdujący się pod opisem stanowiska pracy. Wszystkie aplikację są wysyłane do firmy, która zamieściła ogłoszenie